Konkurs laureatów Konkursu piosenek Jacka Kaczmarskiego

kwi 11, 2016 | Aktualnosci

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A, serdecznie zaprasza miłośników piosenek Jacka Kaczmarskiego na koncert laureatów Konkursu Piosenki Jacka Kaczmarskiego w dniu 16.04.2016 o godzinie 17:00 w Domu Chemika. Wstęp Wolny

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 8 =