Konieczne dalsze prace. "S" krytycznie o projekcie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

lut 29, 2016 | Aktualnosci

Obradujące w Warszawie prezydium KK NSZZ „Solidarność” zarekomendowało prowadzenie dalszych prac nad projektem ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Projekt przedstawiony w chwili obecnej nie uzyskał pozytywnej opinii Związku.

„Solidarność” gorąco popiera eliminowanie nierównych obciążeń podatkowych, które w większym stopniu dotykają małych i średnich przedsiębiorców zajmujących się handlem detalicznym  oraz przeciwdziałanie ekspansji zagranicznych sieci handlowych kosztem rodzimego handlu detalicznego. Jednak w ocenie Związku  projekt nie odzwierciedla tych celów.

Prezydium KK proponuje odstąpienie od wyższego opodatkowania sprzedaży w soboty i niedziele. Zastosowanie w tym wypadku jedynie kryterium uzyskania większych wpływów nie jest do zaakceptowania. Opodatkowanie sprzedaży w weekendy wyższą stawką w praktyce spowodować może, że przede wszystkim polskie firmy handlowe po przekroczeniu sprzedaży rzędu 1.500.000 zł, ze względu na słabą rentowność wynoszącą od 0,0 do 1,5 %, nie byłyby w stanie ze względów ekonomicznych zapłacić kwoty podatku.

Jednocześnie “Solidarność” zwraca uwagę, że od lat dąży do wprowadzenia całkowitego zakazu handlu w niedziele i święta.

Proponowane zapisy ustawy najbardziej dotkną polskie duże i średnie podmioty handlowe w tym spółdzielnie spożywców, które ze względu na obroty miesięczne powyżej 1.500.000 zł kwalifikują się do zapłacenia dodatkowego podatku, którego nie będą w stanie udźwignąć. Również  sieci działające na zasadzie franczyzodawcy i franczyzobiorcy zostaną dotknięte dużą skalą podatku, poprzez wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności podatkowej.

Związek proponuje również rozważenie propozycji wprowadzenia progresywnego podatku obrotowego od sprzedaży.

www.solidarnosc.org.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 1 =