KOMUNIKAT Z DZISIEJSZEGO SPOTKANIA !!!!

cze 27, 2012 | Z zakładu

Komunikat Związków Zawodowych działających przy Zakładach Azotowych ?Puławy? SA

Puławy, dn. 2012-06-27
Komunikat Związków Zawodowych działających przy Zakładach Azotowych ?Puławy? SA

W dniu 2012-06-27 wszystkie organizacje związkowe działające przy Zakładach Azotowych ?Puławy? SA powołały do życia Społeczny Komitet Obrony Zakładów Azotowych ?Puławy? SA

Prezydium Komitetu stanowią przewodniczący związków zawodowych działających przy Z.A. ?Puławy? S.A.
Z chwilą powołania, Komitet jest jedynym reprezentantem związków zawodowych Zakładów Azotowych ?Puławy? SA we wszystkich sprawach związanych z próbą sprzedaży naszej firmy.
Celem działania Komitetu jest obrona Zakładów Azotowych ?Puławy? SA przed próbą sprzedaży Grupie Synthos SA
Komitet planuje podjęcie następujących działań :
1. Sporządzenie i rozkolportowanie na terenie Puław i Lubelszczyzny Petycji ws ?Obrony Zakładów Azotowych ?Puławy? SA przed próbą sprzedaży Grupie Synthos S.A. wraz z listą na podpisy dla osób chcących poprzeć naszą akcję.
2. Rozpoczęcie akcji zbierania podpisów wśród pracowników Zakładów oraz mieszkańców Puław i Lubelszczyzny. Akcja zbierania podpisów rozpocznie się od dnia 1 lipca ( niedziela ) przed i po Mszach Świętych odprawianych na ternie dekanatu puławskiego. Po każdej Mszy Świętej będzie odczytana Petycja. Listy wraz z petycją zostaną rozpowszechnione na terenie Zakładów oraz będą do pobrania na stronach internetowych i intranetowych organizacji związkowych ?sygnatariuszy Komitetu.
3. Zbiórka podpisów w obronie Zakładów Azotowych będzie przeprowadzana również w popularnych miejscowościach turystycznych : Kazimierzu Dolnym, Nałęczowie, Janowcu ? we współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi. Petycję wraz z zebranymi podpisami Komitet przekaże na ręce Premiera ? p. Donalda Tuska
4. Zorganizowanie wiecu pod Urzędem Miasta Puławy ? z udziałem władz samorządowych, parlamentarzystami, organizacjami społecznymi i związkowymi

Apelujemy i gorąco zachęcamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa i wspierania naszej akcji. Razem obronimy nasze Zakłady !

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 11 =