Komunikat w sprawie daty Walnego Zebrania Delegatów

maj 19, 2017 | Aktualnosci

KOMUNIKAT

Komisja Międzyzakładowa NSZZ “Solidarność” informuje delegatów i członków Związku, że planowane na 26 maja br. Walne Sprawozdawcze Zebranie NSZZ “Solidarność” zostaje odwołane.  Nowy termin Walnego Zebrania Delegatów NSZZ “Solidarność” Sesja Sprawozdawczo – Wyborcza to 9 czerwca br.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

5 + 8 =