Komunikat po spotkaniu w sprawie taryfikatora

mar 29, 2017 | Aktualnosci

Dziś odbyło się spotkanie zespołu d/s taryfikatora płac. Podczas spotkania ustalono, że wypłata świadczenia dodatkowego w kwocie 718 złotych brutto została przedłużona  o miesiąc. Negocjacje w sprawie taryfikatora nadal trwają.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

9 + 8 =