Komunikat

mar 13, 2023 | Aktualnosci

W dniu 13 marca 2023 roku odbyło się o godz. 12:00 spotkanie z Zarządem, dotyczyło informacji o sytuacji bieżącej w spółce oraz planowanych działaniach. Największy Związek Zawodowy NSZZ Solidarność oczekuje transparentnych i skutecznych działań w omawianych tematach. Tup tup tup.

PS. 

W najbliższych dniach Pracownikom Grupy Azoty Puławy – zostanie przedstawiona pogłębiona, bardzo pogłębiona i spersonalizowana, analiza sytuacji, oraz informacja o tym jakie będą kolejne kroki. Najpierw usłyszą ją Delegaci na nasze Walne Zebranie.  

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

7 + 7 =