Komunikat

kwi 21, 2017 | Aktualnosci

W dniu dzisiejszym o godz.13.00 siedem organizacji związkowych podpisało się pod Porozumieniem płacowym, które skutkuje uruchomieniem od dn. 01 maja podwyżek dla pracowników.

Jednakże przewodniczący ZZPRC odmówił podpisania tego dokumentu. Powodem jego decyzji, jest brak akceptacji zasad wynagradzania przewodniczących i członków zarządu ZZPRC.

W ocenie przewodniczącego ZZPRC propozycja dotycząca wynagradzania członków Zarządów Związków zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy jest “nielogiczna, szkodliwa i nie akceptowalna przez załogę”.

S. Wręga zaproponował wynagrodzenie przewodniczącego w wysokości 75% wynagrodzenia dyrektora. W trakcie wcześniejszych negocjacji S. Wręga proponował aby wynagrodzenie dla dyrektorów było w przedziale od 2 do 3,5 średniego wynagrodzenia w Spółce.

W wypadku nie podpisania przez ZZPRC w/w Porozumienia płacowego nie zostaną z dniem 01 maja uruchomione podwyżki płac. Zagrożona jest również dalsza wypłata dodatku 718 zł brutto.

 

NSZZ „Solidarność”

MZZP ZAP

ZZIiT

ZZ „KADRA-AZOTY”

ZZ „JEDNOŚĆ”

MZZPZP „SOLIDNOŚĆ”

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 6 =