Komu się KOP należy?

maj 17, 2023 | Aktualnosci

ZZPRC pozoruje  procedurę odwołania z Rady Nadzorczej Piotra Śliwy. Choć wiadomo że chodzi o „przykrycie” afery z tym że to ZZPRC  chciało konsolidacji. Jaki jest podawany oficjalny  powód ? – „Powodem” jest sprzeniewierzenie się interesowi pracowników.
Coś mną targnęło. Pytanie nasunęło się samo..dlaczego nie Skwarek ??? – najgorszy w historii członek zarządu z wyboru pracowników od 2016 roku. Odpowiedzialny za sytuacje na Kapro i Melaminie. Człowiek, który sam powinien podać się do dymisji.. mając takie poparcie Załogi, co dla niej zrobił ?? Żeby kogoś ocenić, przypomnę główne punkty jego programu wyborczego, który miał realizować od początku swojej kadencji. Do pierwszych wygranych wyborów szedł pod hasłem „Dobra Zmiana” , może niektórzy nie pamiętają..
Główne punkty programu wyborczego pana Skwarka :
  1. Zwiększenie i urealnienie płac
  2. Wdrożenie dodatku stażowego
  3. Wstrzymanie dalszej marginalizacji naszego zakładu w grupie kapitałowej
  4. Stabilna i bezpieczna praca
  5. Przywrócenie corocznej oceny pracowników – coroczne awanse poziome
  6. Środki finansowe wypracowane w Puławach zostają w Puławach
Efekty działań wybrańca widać gołym okiem. Na usta ciśnie się wiele pytań…ile milionów dywidendy za pana kadencji wyprowadzono z Puław do Tarnowa ? Jak głosował za strategią w 2018 roku? Jak pan głosował w tych sprawach ?? jakie formy sprzeciwu pan zastosował ?? Gdzie te awanse poziome ?? gdzie zwiększone i urealnione płace ?? Przecież to na stronie pana osobistego  związku zawodowego widnieje tytuł „katorżnicza praca za głodową pensję”, co zresztą  jest doskonałym podsumowaniem pana ciężkiej pracy na rzecz Załogi.
Uważam, że w trybie pilnym tego pana należy odwołać. Rozliczajmy wszystkich z wyborczych obietnic – rzetelnie i sprawiedliwie. Jeżeli skuteczność działania pana Skwarka jest bliska zeru, co nas jeszcze powstrzymuje ?? Miejmy na względzie te siedem zmarnowanych lat.. ten ogromny kredyt zaufania otrzymany od Załogi, który został sprzeniewierzony.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 15 =