Komitet obrony Zakładów pisze do premiera

lip 12, 2012 | Z zakładu

Komitet obrony ZAP wystosował pismo do premiera RP Donalda Tuska

Puławy, 03.07.2012 r.

 

Premier Rządu RP

Sz. P.  Donald Tusk

 

W związku z ogłoszeniem przez firmę Synthos S.A. wezwania na zakup 100% akcji Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A., jako związki zawodowe działające w Spółce wnosimy, aby Skarb Państwa nie odpowiadał na wezwanie firmy, gdyż w wezwaniu tym nie znajdujemy żadnych korzyści dla Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A. i ich pracowników, a tym samym, pośrednio i dla Skarbu Państwa. W naszym przekonaniu Synthos S.A. kieruje się wyłącznie własnym interesem i planami, w których Zakłady Azotowe ?Puławy? S.A sprowadzane są do roli instalacji produkcyjnych, a ofertę odbieramy w kategoriach wrogiego przejęcia.

Zakłady Azotowe ?Puławy? S.A., dzięki poparciu Ministerstwa Skarbu Państwa, są ważnym i efektywnym konsolidatorem rynku chemicznego w Polsce. W naszym odczuciu to po stronie Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A. leżą kompetencje w zakresie budowania silnej grupy chemiczno-nawozowej w naszym kraju, podobnie jak w przypadku Grupy Tarnów. Szczególnie istotne są w tej mierze kompetencje ?Puław? w zakresie strategicznego,  również dla polskiego rolnictwa, obszaru nawozów. Zakłady Azotowe ?Puławy? S.A.,  są europejskim potentatem na rynku nawozów azotowych (drugie miejsce w UE pod względem produkcji nawozów azotowych), a ich pozycję potwierdza również powierzenie obecnemu Prezesowi Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A. funkcji wiceprezydenta europejskiej organizacji nawozowej – Fertilizers Europe (dawna EFMA). To doświadczenie, kompetencje i marka ?Puław? decyduje o pozycji polskich nawozów na międzynarodowych rynkach, również w kontekście wielu działań chroniących rynek Unii Europejskiej przed nieuczciwą konkurencją.

Zastanowienie budzi fakt, że Bank PKO BP, który w marcu 2012 roku rekomenduje dla Zakładów Azotowych ?Puławy?  S.A. cenę 123,54 zł, teraz pośredniczy w transakcji, w której oferowana cena to 102,50, a nawet 98,77 zł! W swoim wezwaniu Synthos S.A. podaje dane finansowe ?Puław? nieporównywalne z racji przesuniętego roku obrotowego. Za rok kalendarzowy 2011 skonsolidowane wyniki Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A. to 3,6 mld zł przychodów oraz zysk netto 538 mln zł. W opublikowanym 4 czerwca 2012 r. przez Gazetę Giełdy PARKIET rankingu ?Najbardziej wartościowych spółek chemicznych i paliwowych? Zakłady Azotowe ?Puławy? S.A. są najlepszą i najbardziej efektywną spółką w Polsce. Spółki ocenione zostały w ośmiu kategoriach, odnoszących się do takich parametrów jak: rentowność, zmiana zysku, zmiana kapitału własnego, poziom wyceny akcji, płynność finansowa. Zakłady Azotowe ?Puławy? S.A. uzyskały 91,9 punktu na 100 możliwych, prawie dwa razy wyżej od średniej dla sektora (46,3 pkt.). Drugie miejsce zajęły Police (77 pkt.), trzecie Azoty Tarnów (70,8 pkt.). W zestawieniu uwzględniono 15 spółek giełdowych z sektora, w tym Synthos S.A. na pozycji siódmej (51,8 pkt.). Zakłady  Azotowe ?Puławy? S.A. zawdzięczają swoją pozycję lidera systematycznej poprawie wyników finansowych w ostatnich latach i rekordowemu poziomowi przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej? – napisano w komentarzu do tego rankingu. Faktem jest, że Zakłady Azotowe ?Puławy? S.A. za trzy kwartały bieżącego roku obrotowego 2011/2012 wykazują blisko 3 miliardy skonsolidowanych przychodów. Wolne środki finansowe to 840 mln zł. Zakłady Azotowe ?Puławy? S.A. już teraz osiągają setki milionów zysku i są jedną z niewielu spółek giełdowych wypłacających systematycznie dywidendę. Gdzie trafiają zyski Grupy Synthos S.A. nie wiemy. Śledząc doniesienia medialne nietrudno natknąć się na publikacje mówiące o kłopotach firm głównego inwestora Synthos S.A. i jego zagranicznych powiązaniach kapitałowych. Niepokój i zastanowienie budzą też ostatnie zastrzeżenia Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych domagających się szczegółowych wyjaśnień i informacji na temat planowanego przejęcia kilku firm należących do głównego akcjonariusza, firmy Synthos S.A. – w tym zarzuty niedopełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa, złe traktowanie akcjonariuszy i zła politykę informacyjną.

Zakłady Azotowe ?Puławy? S.A. stale się rozwijają, zwiększają swoje moce produkcyjne, inwestują w ekologię (na ukończeniu jest nowoczesna Instalacja Odsiarczania Spalin), współpracują z puławskimi naukowcami (m.in. projekt produkcji ekstraktów z Instytutem Nawozów Sztucznych w Puławach). Podnoszą od lat efektywność swoich instalacji. Są firmą z wizją, decydującą się często na pionierskie działania – jak choćby dywersyfikacja zaopatrzenia energetycznego – poprzez wspólny projekt z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna budowy Elektrowni Puławy, która będzie bardzo ważnym elementem rozwoju firmy, regionu i kraju. Elektrownia Puławy to bardzo ważny element wypełniania przez Polskę zobowiązań wynikających z Unijnych Dyrektyw ETS i IED oraz bardzo ważny element regulacyjny systemu elektroenergetycznego w czasie gwałtownego rozwoju OZE w Polsce. Wypełnienie powyższych celów doskonale współgra z celami Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A. dla których Elektrownia Puławy będzie źródłem tańszych i bardziej ekologicznych nośników energii oraz bardzo ważnym elementem poprawy bezpieczeństwa energetycznego Spółki i całego regionu. Deklarowana chęć budowy przez Synthos elektrowni węglowej, a nie gazowej, w znacznym stopniu jest niezgodne z celami strategicznymi rządu w kontekście wydobycia gazu łupkowego. Zmiana koncepcji budowy elektrowni gazowej na węglową oznacza co najmniej  zatrzymanie obecnych prac nad elektrownią gazową ,wydłużenie procesu budowy, ale może również być sposobem na odsunięcie w czasie realizacji lub powolne wycofanie się z budowy. W zakresie produkcji chemicznej bardzo dobrze zostały  przyjęte przez ekspertów plany wspólnych działań ?Puław? i ?Tarnowa? w obszarze kaprolaktamu na rynku chińskim. To po stronie tych dwóch podmiotów oraz Instytutu Chemii Przemysłowej leży wiedza w zakresie tzw. polskiego procesu produkcji kaprolaktamu. To jeszcze jeden dowód wyjątkowych kompetencji kadry Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A.

Pracownicy Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A. są zaniepokojeni groźbą optymalizacji kosztowej poprzez redukcję zatrudnienia. Lubelszczyzna jest tym regionem Polski, w którym już teraz panuje duże bezrobocie. Zakłady Azotowe ?Puławy? SA są strategicznym (piątym co do wielkości) pracodawcą Lubelszczyzny i firmą, która dba o zatrudnienie młodzieży z naszego regionu – co roku ponad stu młodych ludzi znajduje tu pracę i szansę na karierę. To dzięki Zakładom Azotowym ?Puławy? S.A. miasto Puławy pozytywnie wyróżnia się na tle Polski Wschodniej. To dzięki Zakładom Azotowym ?Puławy? S.A., spółkom zależnym i kooperantom, Puławy są drugim, po Lublinie, miastem na gospodarczej mapie województwa. Ta firma to coś więcej, niż instalacje produkcyjne. ?Puławy? są obok Bogdanki najważniejszą społecznie firmą regionu, wspierającą rozwój wielu lokalnych aktywności. W wezwaniu firmy Synthos S.A. brak jakichkolwiek elementów polityki społecznej.

Nasz Zintegrowany Model Biznesowy ? unikalny w skali kraju ? wymaga sprawnego zarządzania, wiedzy i doświadczenia pracowników z Puław, a nie sterowania z zewnątrz. Ograniczenia w dostawach gazu pokazały kilkakrotnie, jakie znaczenie dla bezpieczeństwa firmy, mają nasze kompetencje.

Zakłady Azotowe ?Puławy? S.A. budują nowoczesną grupę kapitałową. Ministerstwo Skarbu Państwa poprzez swoje decyzje akceptujące te działania, dało nam w ostatnim okresie nadzieję na stworzenie w Puławach ważnego ośrodka integracji polskiej chemii. Wartość grupy ?Puławy? dopiero się buduje. Nie upłynął nawet rok od akwizycji Fosforów i Azotów-Adipol. Zaproponowana przez firmę Synthos S.A. cena za akcję nie obejmuje naszym zdaniem wartości grupy kapitałowej Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A.

Wartość akcji Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A. nie może być traktowana w ujęciu danej chwili. Bardzo prawdopodobne jest, że dzięki negocjacjom PGNiG z Gazpromem, cena gazu dla Polski zostanie obniżona. Mówił o tym w mediach wiceprezes Gazpromu. Obniżka ceny gazu to dla ?Puław? bardzo korzystna wiadomość, poprawiająca w znaczący sposób zyskowność Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A. Już teraz ?Puławy? są największym indywidualnym odbiorcą tego surowca w Polsce. Roczne zużywamy około miliarda m3 tego surowca. Koszty surowców, materiałów i energii stanowią niemal 70 % wszystkich naszych kosztów, z czego koszt zakupu gazu stanowi ok. 50 %. Od kilku lat nasza firma skupiła się na realizacji inwestycji proefektywnościowych. Ostatnia najważniejsza dla nas inwestycja Tlenownia-Amoniak-Mocznik oprócz zwiększenia produkcji mocznika przyczyniła się do poprawy wskaźników zużycia gazu. Podczas gdy średnia światowa konsumpcja m3 gazu ziemnego na tonę amoniaku wynosi 1100, to w Puławach po zrealizowanych inwestycjach jest na poziomie 845. To już dziś daje nam przewagę konkurencyjną i możliwość realizacji dobrych wyników, nawet przy pewnych różnicach cen gazu ziemnego na świecie.

Po realizacji projektu energetycznego (Elektrownia Puławy) zużycie gazu wzrośnie ponad 2-krotnie. Jednocześnie Lubelszczyzna to szacunkowo 30% krajowych zasobów gazu łupkowego. W naszej ocenie, przejęcie ?Puław? może osłabić wydźwięk projektu rozwoju wydobycia gazu łupkowego w Polsce, promowanego na arenie międzynarodowej.

Duże zaniepokojenie w naszej społeczności wzbudzają liczne działania restrukturyzacyjne w grupie Synthos S.A.,  które po przejęciu nowego zakładu ograniczają się właściwie tylko do znaczącego zmniejszenia miejsc pracy. Firma ta również, z sobie znanych powodów, dwie inwestycje o wartości 100 mln EURO związane z modernizacją produkcji kauczuku realizuje w Czechach! Mamy zatem uzasadnione obawy, że synergie i inwestycje określone w wezwaniu są jedynie papierowym wymysłem analityków ? stworzonymi dla potrzeb przejęcia naszej firmy.

Ciągle powracającym i bolesnym wspomnieniem dla całej społeczności puławskiej jest przykład prywatyzacji Puławskiej Żelatyny, w której pracowało ok. 600 osób i nic po niej nie zostało.

Ofertę firmy Synthos S.A. traktujemy w kategoriach wrogiego przejęcia i aby nie dopuścić do powtórki scenariusza z Puławskiej Żelatyny w dniu 27.06.2012 roku powołaliśmy Społeczny Komitet Obrony Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A., który na terenie naszego miasta i Lubelszczyzny podejmie następujące działania:

  1. Sporządzenie i rozkolportowanie na terenie Puław i Lubelszczyzny Petycji w sprawie ?Obrony Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A. przed próbą sprzedaży Grupie Synthos S.A. wraz z listą na podpisy dla osób chcących poprzeć naszą akcję.
  2. Rozpoczęcie akcji zbierania podpisów wśród pracowników Zakładów oraz mieszkańców Puław i Lubelszczyzny. Akcja zbierania podpisów rozpocznie się od dnia 1 lipca (niedziela) przed i po Mszach Świętych odprawianych na ternie dekanatu puławskiego. Po każdej Mszy Świętej będzie odczytana Petycja. Listy wraz z Petycją zostaną rozpowszechnione na terenie Zakładów oraz będą do pobrania na stronach internetowych i intranetowych organizacji związkowych ? sygnatariuszy Komitetu.
    1. Zbiórka podpisów w obronie Zakładów Azotowych będzie przeprowadzana również w popularnych miejscowościach turystycznych: Kazimierzu Dolnym, Nałęczowie, Janowcu ? we współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi. Petycję wraz z zebranymi podpisami Komitet przekaże na ręce Pana Premiera.

 

  1. Zorganizowanie wiecu pod Urzędem Miasta Puławy ? z udziałem władz samorządowych, parlamentarzystami, organizacjami społecznymi i związkowymi.

Zwróciliśmy się z również z apelem do mieszkańców Puław i Województwa Lubelskiego o wsparcie naszych działań (w załączeniu).

Jesteśmy zdeterminowani w obronie naszego zakładu, naszych miejsc pracy.

Użyjemy wszystkich dostępnych prawem środków, ze strajkiem okupacyjnym włącznie, aby zapobiec kolejnej ?złej prywatyzacji? w Polsce i degradacji naszego miasta oraz regionu.

Biorąc pod uwagę powyższe, prosimy Pana Premiera o podjęcie decyzji odmownych wobec wezwania firmy Synthos S.A., i umożliwienie dokończenia strategicznego przedsięwzięcia, jakim jest budowa grupy kapitałowej Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A., a tym samym uniknięcie realizacji ?czarnych scenariuszy? dla Puław.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

10 + 5 =