Komisje dały dyspozycje

lut 18, 2022 | Aktualnosci

Komisja Międzyzakładowa i Komisja Rewizyjna na wspólnym posiedzeniu upoważniły  Prezydium do podjęcia następujących działań:

1) Podjęcia w ramach Forum Partnerów Społecznych natychmiastowych negocjacji z Zarządem GA ZAP S.A. w sprawie: regulacji płacowych na rok 2022, oraz wypłaty zwiększonej Nagrody Rocznej za 2021.

2) Zakończenia powyższych negocjacji do końca marca 2022.

3)  W przypadku braku podjęcia negocjacji lub braku osiągnięcia porozumienia wystąpić ze skutkiem natychmiastowy z FPS i przygotować do akceptacji dla KM materiały dotyczące dalszego postępowania, w tym skutecznego wejścia z Zarządem w spór zbiorowy.

4) Opracowania i opublikowania, najpóźniej do 21 lutego 2022 roku, kryteriów jakie będzie musiał spełnić kandydat na członka Zarządu GA ZAP S.A. który będzie popierany przez NSZZ Solidarność w najbliższych wyborach.  Na podstawie ww. kryteriów Prezydium zobowiązane jest do przedstawienia efektów swej pracy na najbliższym posiedzeniu.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

4 + 11 =