WYJAZD NA PIKIĘTĘ !!!!!!!!!!

mar 18, 2013 | Aktualnosci

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność popiera planowany na 26 marca strajk i organizuje wyjazd na Manifestację do Lublina 26 marca. Wyjazd uczestników o 14:30 z pod puławskiej hali MOSIR-u. Zgłoszenia pod numerami telefonu

 81 565 -29-55

81 565 29-54

81 565 20-46

POKAŻMY ŻE W JEDNOŚCI SIŁA!!!!!!!!

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

1 + 7 =