Komentarz Przewodniczącego do stanowiska Grupy Azoty S.A. w sprawie Pionu Handlowego

lis 6, 2017 | Aktualnosci

Poniżej zamieszczamy komunikat Rzecznika Prasowego Grupy Azoty.  Szkoda, że przesłanego do dziennikarzy a nie do strony społecznej. Takie aroganckie zachowanie  świadczy o braku przestrzegania elementarnych zasad komunikacji korporacyjnej. Jeśli tak ma wyglądać szukanie porozumienia to szybciej znajdziemy go na ulicy niż w sali konferencyjnej.  Oświadczenie to świadczy o naszym ogromnym sukcesie.  Okazuje się, że wspólne wystąpienie dwu największych organizacji związkowych przyniosło zamierzony efekt. Zarząd Grupy wycofuje się z  planu powołania spółki, o której mówili członkowie naszej Rady Nadzorczej. To sukces naszych WSPÓLNYCH  działań. Pozostała część komunikatu oprócz sałatki słownej zawiera też groźby, że praca nad szkodliwym pomysłem nie będzie zarzucona.  Dlatego pragnę zapewnić, że nie damy uśpić naszej czujności i nadal będziemy, jako dwie największe organizacje WSPÓLNIE bronili integralności naszej firmy w każdym (!) z jej obszarów.

Piotr Śliwa

Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej

NSZZ Solidarność przy Zakładach Azotowych w Puławach S.A.

Komunikat Rzecznika :

Grupa Azoty S.A. stanowczo dementuje jakoby rozważany był wariant wydzielenia pionu handlowego Zakładów Azotowych Puławy do osobnej spółki. W puławskich zakładach, podobnie jak w pozostałych spółkach Grupy Azoty, służby handlowe zostaną utrzymane a tworzone jednostki będą wspólnymi jednostkami mogącymi działać na rzecz każdej ze spółek Grupy Azoty. Ostateczna decyzja w której spółce powołany zostanie Departament Korporacyjny Handlu Nawozami pozostaje przedmiotem rozmów a docelowe miejsce w strukturze będzie wspólną decyzją Grupy Azoty S.A. i spółek zależnych.

Grupa Azoty S.A. jako właściciel niemal 96% akcji Grupy Azoty Puławy, 66% akcji zakładów w Policach oraz ponad 93% akcji zakładów w Kędzierzynie, realizuje wobec swoich spółek zależnych odpowiedzialną politykę właścicielską, zgodną z kierunkami wyznaczonymi przez większościowego właściciela Grupy Azoty S.A. Polityka nadzoru właścicielskiego Grupy Azoty S.A. wobec każdej ze spółek, niezależnie od projektów o zasięgu ogólnokrajowym, umożliwia i promuje prowadzenie działań ważnych dla poszczególnych regionów i ich mieszkańców. Każdy z zakładów, w tym także Zakłady Azotowe Puławy, prowadzą i będą miały zapewnioną możliwość realizowania w ramach procesów korporacyjnych własnej polityki m.in. z zakresu inwestycji, społecznej odpowiedzialności biznesu, sponsoringu sportu czy mecenatu kultury. Prowadzona w Grupie Azoty konsolidacja funkcji handlu nie niesie ze sobą żadnego finansowego ani organizacyjnego ryzyka ograniczenia udziału Zakładów Azotowych Puławy w życiu miasta i regionu. Wdrażany proces nie ma też przełożenia na obowiązujący w Zakładach Azotowych Puławy niezależny system wynagrodzeń i premiowania Pracowników.

Konsolidacja wybranych funkcji Grupy Azoty jest koniecznością. Konsolidacja funkcji handlowych w Grupie Azoty jest procesem wdrażania w życie koncepcji przyjętej jednogłośnie 10 kwietnia br. we wspólnym głosowaniu Zarządów spółek z Tarnowa, Puław, Kędzierzyna – Koźle i Polic. Proces ten jest niezbędny dla wzmocnienia pozycji Grupy Azoty na krajowym i międzynarodowym rynku producentów nawozów i w założeniu ma pozwolić na zachowanie konkurencyjnej pozycji Grupy. Zarząd Grupy Azoty S.A. jest zdeterminowany, aby w porozumieniu ze stroną społeczną i przy efektywnej współpracy z zarządami spółek zależnych, wdrożyć konieczne zmiany. Będą one warunkowały sukces ekonomiczny Grupy Azoty w przyszłości i stabilne, dobrze opłacane miejsca pracy.

Pozdrawiam,

Artur Dziekański

Rzecznik Prasowy

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 8 =