Kolejowy – prawdziwa relacja z negocjacji.

kwi 11, 2018 | Aktualnosci

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność została zaproszona przez Zarząd GA ZAP S.A. (obecny w całości) na spotkanie dotyczące KOLZAPU. Był to odzew pracodawcy na pismo Komitetu Protestacyjnego w sprawie tej spółki. Przedstawiciel NSZZ wyraził uznanie za inicjatywę Pracodawcy. Jednocześnie pokreślono, że zapraszanie organizacji związkowych które nie potrafią zachowywać elementarnych zasad współpracy i do pomocy wzywają ludzi o wątpliwej reputacji, związanych niegdyś z „czerwonym aparatem”, jest raczej nieporozumieniem.

NSZZ stoi na stanowisku, że organizacje związkowe działające w KOLZAP powinny reprezentować wspólne stanowisko w ewentualnych negocjacjach dotyczących przyszłości spółki kolejowej. Muszą być jednak spełnione dwa warunki.

  • Musi zakończyć się spór zbiorowy w ZAP – którzy w punkcje pierwszym obejmuje w/w problematykę
  • Związki zawodowe które były przeciwne powrotowi Kolzapu do ZAP muszą w sposób jednoznaczny i stanowczy odciąć się od swojego poprzedniego postepowania

Zespół Negocjacyjny NSZZ

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

4 + 9 =