Kolejne gratulacje

lut 10, 2023 | Aktualnosci

Tup. tup, przychodzi nowy Zarząd.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 10 lutego 2023 roku powołała do składu Zarządu Spółki, na czas wspólnej trzyletniej kadencji trwającej od dnia 26 maja 2022 roku, następujące osoby:
– Pana Marcina Kowalczyka, powierzając mu z chwilą podjęcia uchwały pełnienie funkcji Prezesa Zarządu,
– Pana Pawła Brydę, powierzając mu z dniem podjęcia uchwały pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu.

KLIKNIJ LINK

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

7 + 1 =