Kłamca Wonga straszy mistrzów

lis 21, 2022 | Aktualnosci

Wonga Kłamca, nie chce podpisać dodatku dla mistrzów i straszy ich zabraniem bonów.

Poczytajcie dokumenty, one nie kłamią !! nikt nie chce zabrać bonów !!

Oczywiście liczy na to, że nikt nie będzie czytał.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

7 + 3 =