KAPRO do likwidacji ?

kwi 1, 2022 | Aktualnosci

Sześć lat pracy Członka Zarządu Pana Andrzeja Skwarka (członka ZZPRC) i taka kompromitacja: odpisanie kaprolaktamu. Takiej właśnie treści pojawił się  komunikat giełdowy. KLIKNIJ NA INFORMACJĘ 

Zostaliśmy poinformowani o dokonaniu przez nasze przedsiębiorstwo odpisu aktualizacyjnego (!) instalacji kaprolaktamu. Co to oznacza dla Pracowników – Zarząd zapewnia że nic, ale czy mamy tego pewność?

Żądamy odpowiedzi na pytania:

Jak można było nadzorując produkcję doprowadzić do takiej sytuacji że najlepsza instalacja stała się nierentowna?

Jakie są kolejne trupy w szafie?

Czy dlatego potrzebny był konflikt generowany przez ZZPRC (rzekome niekorzystne zapisy w ZUZP) żeby „przykryć” fakt odpisu?

Czy realnym jest zamknięcie wydziału i zwolnienia grupowe?

Kiedy wreszcie, normalni szeregowi, członkowie ZZPRC połączą kropki i zrozumieją że są tylko listkiem figowym dla cudzych interesów i czyjegoś słodkiego życia ich kosztem ?

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 9 =