Już gramy 🙂

sty 20, 2021 | Aktualnosci

Nasz pierwszy Q&A.

Agentura – była – jest i będzie !

Wypływamy na głębokie wody. Mamy nadzieję, że ten sposób komunikowania się ze Związkowcami i Załogą GA ZAP SA przypadnie Państwu do gustu. Prosimy o opinie i wskazówki, sami widzimy pole do poprawy, ale …. pierwsze śliwki robaczywki.

Alleluja i do przodu. Zapraszamy do oglądania.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 15 =