JUTRO WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW

maj 19, 2016 | Aktualnosci

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność przy Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A, przypomina Delegatom, że jutro w sali nr 16 Dyrekcji Naczelnej odbędzie się Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów naszego Związku. Początek obrad o godzinie 9:00.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 14 =