Jerzy Marciniak – po to kupywaliśmy spółki aby konsumować zyski

maj 6, 2013 | Aktualnosci

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z odwołanym prezesem Grupy Azoty Jerzym Marciniakiem. Mówi w nim między innymi o konsumowaniu zysku Puław dla Tarnowa. Pozostawimy to bez komentarza.
marciniak odwolanie

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 12 =