Jazda z Zielonym Łajdactwem i nielegalnym importem

mar 1, 2024 | Aktualnosci

Sytuacja jest bardzo dynamiczna, stąd potrzeba szybkich działań.

NSZZ Solidarność jest organizatorem wyjazdu do Warszawy na protest Rolników 6 marca.

Organizatorem co oznacza, że mogą jechać wszyscy pracownicy GA ZAP S.A. niezależnie od braw politycznych i związkowych.

Sukces Rolników jest w naszym wspólnym interesie – dlatego trzeba koniecznie ich wesprzeć.

Wyjazd jest darmowy, trzeba jednak wziąć sobie dzień wolny od pracy- to chyba  niewielki koszt w porównaniu z tym o co walczymy.

Zgłoszenia przyjmujemy w biurze i pod numerami 81 565 29 55, 81 565 29 54 do 5 marca, godzina 12.00 !!

Do zapisu potrzebne są: imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz numer Pesel uczestnika.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 13 =