Ipopema podniosło wyceny akcji ZAT do 46,5 zł i ZAP do 116,3 zł

lip 20, 2012 | Z kraju

Analitycy Ipopema Securities podnieśli cenę docelową akcji Zakładów Azotowych Tarnów do 46,5 zł z 41,5 zł oraz Zakładów Azotowych Puławy do 116,3 zł z 85 zł, przy jednoczesnej zmianie rekomendacji na “kupuj” z “trzymaj” dla ZAT i na “trzymaj” ze “sprzedaj” dla ZAP, wynika z raportu datowanego na 16 lipca.

Rekomendacja została wydana przy cenie akcji ZA Tarnów na poziomie 38 zł, oraz cenie akcji 103,8 zł ZA Puławy. W czwartek, ok. godz. 12:30 kurs akcji ZAT wynosił 43,3 zł, po wzroście o 0,07% wobec zamknięcia, zaś kurs akcji ZAP spadł o 0,37% do 108,9 zł.

“Bazując na oczekiwanych synergiach pomiędzy ZA Tarnów a ZA Puławy, podnosimy naszą cenę docelową dla ZA Tarnów do 56,5 zł, zmieniając naszą rekomendację z ‘trzymaj’ do ‘kupuj’ i podnosimy naszą wycenę ZA Puławy do 116,3 zł. Podniesienie ceny oznacza, że obecnie obecna wartość” – podano w raporcie.

Źródło. wnp.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

1 + 14 =