Tarnów kupił 10,3 % Zakładów Azotowych Puławy

sie 17, 2012 | Z kraju

Azoty Tarnów kupiły w wezwaniu 1,97 mln akcji ZA Puławy. To 10,3 proc. kapitału. Celowano w ponad trzy razy większy pakiet.

Wezwanie doszło do skutku, mimo że nie ziścił się warunek złożenia przez inwestorów zapisów na 32 proc. walorów.

Azoty oferowały 110 zł za akcję.

Największym akcjonariuszem Puław jest skarb państwa (50,67 proc.). Pakiet 9,9 proc. ma Kompania Węglowa, a po około 5 proc. ING OFE i Zbigniew
. Zarząd Tarnowa podjął decyzje o nabyciu akcji w ramach wezwania.

Wezwanie to część ogłoszonej 13 czerwca 2012 r. zaktualizowanej strategii Azotów Tarnów, która została zaakceptowana przez głównych akcjonariuszy spółki, w tym Skarb Państwa.

Celem tej strategii jest utworzenie europejskiego lidera przemysłu chemicznego i spółki zdolnej do efektywnej konkurencji w skali globalnej, oraz lidera polskiego rynku kapitałowego i kandydata do wejścia do indeksu WIG20.

Gotówkowe wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji ZA “Puławy” jest pierwszym krokiem w realizacji strategii Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów.

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach przygotowują również ofertę wymiany akcji dla pozostałych akcjonariuszy ZA Puławy wg ogłoszonego parytetu wymiany 2,5 akcji Azotów Tarnów za 1 akcję ZA “Puławy” Jak informuje tarnowska spółka prace te przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Spółka obecnie pracuje nad przygotowaniem prospektu emisyjnego, który zostanie złożony w Komisji Nadzoru Finansowego. Oferta wymiany akcji zostanie przeprowadzona po zatwierdzeniu przez KNF i publikacji prospektu oraz po otrzymaniu przez Azoty Tarnów zgody na dokonanie koncentracji.

– Wynik wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ZA “Puławy” jest dobrym sygnałem. Potwierdza, że realizowana przez Azoty Tarnów strategia Spółki i nasze sukcesy w konsolidacji sektora chemicznego w Polsce powodują, że większość inwestorów posiadających Puław jest zainteresowana objęciem akcji w skonsolidowanej Grupie – mówi Jerzy Marciniak, prezes Grupy Tarnów.

Jak zaznacza: zarząd Azotów Tarnów jest zadowolony, że inwestorzy zamiast realizacji gotówkowych zysków z akcji ZA “Puławy”, wybrali długoterminową inwestycję w Grupę. – Rozumiemy, że inwestorzy pozytywnie oceniają nasze propozycje konsolidacji i razem z nami oczekują efektów synergii z tej transakcji – powiedział Prezes Jerzy Marciniak.

– Mamy szansę stać się jedną z największych grup chemicznych w Europie. Ta sytuacja utwierdza nas w przekonaniu, ze akcjonariuszom obu firm zaproponowaliśmy optymalne rozwiązanie. Powstanie europejskiego lidera w przemyśle chemicznym spowoduje, że połączona Grupa będzie osiągać lepsze wyniki operacyjne, a nasi akcjonariusze uzyskają wyższy zwrot i płynność dla swoich inwestycji. Ta percepcja jest widoczna w wycenie obu spółek, a przede wszystkim w kursie akcji Azotów Tarnów, który wzrósł o blisko 20 proc. w przeciągu ostatniego miesiąca – dodał Jerzy Marciniak.

Źródło. Puls Biznesu/ wnp.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

4 + 2 =