Informacja z obrad KM

kwi 11, 2017 | Aktualnosci

Informacja z prac KM.

W związku z dużym zainteresowaniem naszych członków i wieloma pytaniami w związku z brakiem zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów w trybie pilnym zamieszczamy informację o utrzymaniu terminu Walnego na dzień 26 maja.

W dniu 20 marca 2017r. zostało zwołane Nadzwyczajne posiedzenie Komisji Międzyzakładowej w związku protokołem Komisji Rewizyjnej zawierającym wniosek do Komisji Międzyzakładowej o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania delegatów w celu odwołania kolegi Andrzeja Jacyny.

Prowadzący zebranie kolega Piotr Śliwa poddał złożony wniosek Komisji Rewizyjnej pod głosowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego w dniu 7 kwietnia. Po odbytym głosowaniu Komisja Międzyzakładowa obradująca w 10 osobowym składzie podjęła decyzję o utrzymaniu terminu zebrania w dniu 26 maja co oznaczało odrzucenie wniosku Komisji Rewizyjnej.

Obecni na Zebraniu Komisji Międzyzakładowej głosowali w następujący sposób:

Za wnioskiem Komisji Rewizyjnej byli:

Konrad Dębowski

Piotr Śliwa

Michał Świderski

 

Przeciw wnioskowi Komisji Rewizyjnej byli:

Roman Góra

Marcin Górzyński

Tomasz Kamionka

Piotr Szymański

Marek Marcinkowski

 

Wstrzymali się od głosu:

Elżbieta Nawrotek

Sylwester Harmasz

 

 

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 7 =