Informacja prezesa Zbigniewa Gagata

lip 12, 2016 | Aktualnosci

Szanowni Państwo,

Dochodziły do nas sygnały kierowane zarówno bezpośrednio od Państwa, jak i poprzez organizacje związkowe, że usługa dostarczania odzieży ochronnej pozostawia wiele do życzenia. Podejmowane były próby zdyscyplinowania firmy Hollywood S.A. by podniosła standard świadczonych usług, ale nie zawsze przynosiło to skutek.

W ubiegłym tygodniu doszło do skandalicznego procederu. Otóż wobec możliwości wypowiedzenia umowy rentalu pracownicy firmy Hollywood próbowali skorumpować pracownika naszej Spółki odpowiedzialnego za nadzorowanie tej umowy. Nasz pracownik zachował zimną krew i pokazał wysokie standardy etyczne. Poinformował o tej próbie Centralne Biuro Antykorupcyjne a za zgodą CBA także pracodawcę. Sprawców udało się ująć na gorącym uczynku.

Szanowni Państwo, z tego miejsca bardzo pragnę podziękować naszemu pracownikowi za jego postawę. Niech dla nas wszystkich będzie wzorem jedynego właściwego zachowania w takiej sytuacji.

Wobec całego zaistniałego zdarzenia jako zarząd nie widzimy możliwości kontynuowania współpracy z firmą Hollywood SA. Po ustaleniu zasad współpracy na najbliższy przejściowy czas przystąpimy do postępowania przetargowego, które będzie miało na celu wyłonienie nowego dostawcy usługi rentalu.

Zbigniew Gagat, Wiceprezes Zarządu

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

12 + 10 =