Informacja Komitetu Strajkowego

lis 14, 2017 | Aktualnosci

W dniu 14.11.2017r. Komitet Strajkowy zaprosił Radę Nadzorczą Zakładów Azotowych “Puławy” S.A.
Na spotkaniu zostały przedstawione postulaty strajkowe jak i argumentacja zaistniałej sytuacji. Po półtora godzinnym spotkaniu Rada Nadzorcza powróciła na swoje posiedzenie, deklarując przeanalizowanie przekazanych postulatów.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 11 =