Informacja dla wyjeżdżających do Muzeum Powstania Warszawskiego

wrz 10, 2015 | Aktualnosci

Wszystkich wyjeżdżających w niedzielę 13 września do Muzeum Powstania Warszawskiego informujemy, że wyjazd nastąpi spod hali MOSIR-u o godzinie 9:00. Po zwiedzaniu Muzeum udamy się na Cmentarz na Powązkach, a także grób patrona Solidarności księdza Jerzego Popiełuszko.
Wszystkich chętnych, którzy mają ochotę wybrać się z nami, zapraszamy

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 5 =