Inauguracyjne posiedzenie Zarządu Regionu

lip 14, 2014 | Aktualnosci

W czwartek 10 lipca odbyło się Inauguracyjne Posiedzenie Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ Solidarność.

Głównym punktem zebrania był wybór Prezydium ZR, w którego skład weszli:

1. Krzysztof Choina ? I zastępca przewodniczącego, sekretarz,

2. Marek Wątorski ? II zastępca przewodniczącego, skarbnik,

3. Teresa Misiuk ? członek,

4. Józef Michalczyk ? członek. 

Powołano także specjalistyczne komisje, odpowiedzialne za pracę w danych obszarach w ciągu najbliższych czterech lat. Są to miedzy innymi: Komisja Budżetowa, Komisja ds. standardów czy też Komisja ds. rozwoju związku.

Nasz przedstawiciel kolega Piotr Śliwa został wybrany do Komisji d/s rozwoju związku.

Region 10.07.2014_02 Region 10.07.2014_03 Region 10.07.2014_04 Region 10.07.2014_05

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

12 + 9 =