Ile zarobili Polacy w 2013 roku?

sty 23, 2014 | Aktualnosci

Z przeprowadzonego badania wynagrodzenia wynika, że media zarobków w zeszłym roku w Polsce wyniosła 4050. Zobacz w jakich branżach zarabia się najlepiej oraz w jakim regionie można liczyć na wyższą pensję.

W 2013 roku mediana całkowitego wynagrodzenia brutto wyniosła 4 050 zł – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak.
Tradycyjnie już, najlepiej wynagradzaną branżą w 2013 roku było IT (6 000 zł) oraz telekomunikacja (5 600 zł). Na dalszych miejscach uplasowały się bankowość (5 300 zł) i ubezpieczenia (5 000 zł). Najniżej opłacani są pracownicy kultury i sztuki (3 000 zł), nauki i szkolnictwa (3205 zł) oraz osoby zajmujące się usługami dla ludności (3 200 zł).

tabela wunagrodzenia
Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2013 roku najwyższe wynagrodzenia odnotowaliśmy w województwie mazowieckim (5 400 zł). Na drugim i trzecim miejscu, z płacami w wysokości 4 331 zł i 4 250 zł znalazły się województwa dolnośląskie i pomorskie. Najniższe płace występowały w województwie podkarpackim, lubelskim, podlaskim (3 200 zł) oraz warmińsko-mazurskim (3 150 zł).
tabela wojewodztwo

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 13 =