Idzie Grześ przez pieczarki

kwi 4, 2022 | Aktualnosci

Pan Grzegorz Mandziarz troszczy się o los DW Jawor – szkoda że nie był taki empatyczny podczas gdy z Panem Skwarkiem głosowali za sprzedażą STOZAP, PROZAP i oddaniem REMZAP do Tarnowa – wtedy im ręka nie drżała.

 Jeśli chodzi o zbycie DW Jawor jest to realizacja umowy społecznej która podpisał  15 września 2014 roku pan Sławomir Wręga (choć tego nie pamięta ) i pan Piotr Kruk. Wtedy działacze mieli wywalone na los kilkudziesięciu pracowników  DW Jawor – podobnie jak teraz mieli w nosie los kilkuset pracowników naszych spółek.  No chyba, że to nie ich podpisy ?

Funkcjonariusze ZZPRC mają pieczarkowy patent na utrzymanie swoich członków w dyscyplinie: trzymają ich w ciemnocie i obkładają nawozem kłamstwa – ile to będzie jeszcze działać?

Ważne też jest aby dyskusja o DW Jawor nie przysłoniła nam faktu  odpisu na 260 baniek !!

I prawdopodobnego wysłania na zieloną trawę pracowników KAPRO.

Kto odpowiadał za obszar produkcji?

Czy aby nie był to członek ZZPRC i najbardziej zaufany druh pana Wręgi? 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

10 + 1 =