Gratulacje

lut 9, 2023 | Aktualnosci

GRUPA AZOTY SA
Temat
Powołanie Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) informuje, że na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Marcina Kowalczyka z dniem 10 lutego 2023 roku na Członka Zarządu Spółki XII kadencji i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Kliknij 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

7 + 2 =