Gratulacje dla Prezesa Jacka Janiszka

gru 30, 2022 | Aktualnosci

Zgodnie z decyzją Zarządu nastąpił nowy podział obszarów. Od 1 stycznia 2023 roku za produkcję będzie odpowiadał Pan Prezes Jacek Janiszek.

Pan Prezes jest menagerem z krwi i kości, człowiekiem odważnym i bezkompromisowym, znającym firmę od podszewki, trzymającym się zdrowych zasad i przyzwoitości – te cechy powodują że: szumowiny, kanalie, kłamcy próbują go deprecjonować.

NSZZ Solidarność widzi w Panu Prezesie szansę na odnowę oblicza naszej firmy, mamy nadzieję że skończą się: remonty dla remontów, awansowanie B(ierny) M(ierny) W(ierny), etc. 

Żeby pomóc Panu Prezesowi i wskazać obszary wymagające szczególnej troski – zapraszamy do konsultacji w naszym biurze obecnych i przyszłych członków NSZZ Solidarność, oraz byłych członków ZZPRC, OPZZ, ZZIiT, KADRY.

PS. 

W biurze ZZPRC i reszty straszna panika, przyszły rachunki za lewych członków 🙂 to nie są małe kwoty – będzie zrzuta, ale przecież uczciwie uprzedzaliśmy. 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 15 =