GALA BOKSU ZAWODOWEGO

lis 9, 2022 | Aktualnosci

Takiej Gali boksu zawodowego jeszcze w naszym regionie nie było. Najlepsi zawodnicy w jednym miejscu na czele z Damianem Jonakiem człowiekiem Solidarności.

I tu mamy świetną informację o biletach na to wydarzenie. Bilety w nominalnej cenie 120 zł my dla naszych członków oraz ich rodzin ale także sympatyków posiadamy w cenie jedynie 70 zł!!!!!!

Wszystkich chętnych zapraszamy do naszego Biura po nabycie biletu.

Poniżej szczegóły poszczególnych walk.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

7 + 7 =