Fuzja Tarnowa i Puław oznacza zwolnienia

sie 9, 2012 | Z zakładu

Mimo że do połączenia Zakładów Azotowych Puławy i Grupy Tarnów w jeden podmiot jeszcze długa droga, to już widać, że będzie trudna do pokonania. Największy problem mogą stworzyć związki zawodowe. Działacze obawiają się bowiem, czy fuzja nie spowoduje zmniejszenia zatrudnienia.

Obecnie w Grupie Tranów i ZA Puławy pracuje łącznie około 13 tys. osób. Ilu z nich będzie musiało szukać nowej pracy? Nie wiadomo. Wydaje się jednak, że zwolnienia będą konieczne.

– Istotą łączenia zakładów w każdej branży jest chęć ich wzmocnienia i obniżenie kosztów. Nie wydaje się mi aby w przypadku łączenia Puław i Tarnowa było inaczej. Dużo będzie zależało od struktury docelowej nowej firmy. To pokaże gdzie i w jakiej skali mogą być dokonywane cięcia. Czym luźniejsza grupa tym redukcji zatrudnienia będzie mniej ? uważa analityk giełdowy zajmujący się branżą chemiczną.

Nic wiec dziwnego, że już teraz pojawiają się wypowiedzi świadczące o obawach związanych ze sprawami zatrudnienia. W stanowisku organizacji związkowych Puław wyraźnie czytamy, że ?oczekujemy gwarancji nienaruszalności dotychczasowego poziomu zatrudnienia w spółce?.

Takie stanowisko oznacza, że nad fuzją wisi konflikt ze związkami zawodowymi. Czy możliwe jest utrzymanie obecnego poziomu zatrudnienia? Na razie brak odpowiedzi. Obie firmy w ostatnich latach optymalizowały zatrudnienie. Wydaje się więc, że pola do redukcji nie ma zbyt wiele.

Pewni swoich miejsc pracy mogą raczej być zatrudnieni bezpośrednio przy produkcji. Po pierwsze wykształconej kadry technicznej brakuje, po drugie firmy chcą zwiększać asortyment produkcji.

Najbardziej zagrożone mogą być posady w administracji. To tam najłatwiej o nakładanie się kompetencji. Tyle, że w przypadku obu firm mówimy o przedsiębiorstwach działających w całym kraju. Tak więc dystanse pomiędzy zakładami działają na korzyść zatrudnionych.

Istnieje jeszcze jedna grupa pracowników, która może czuć się zagrożona. To przede wszystkim przedstawiciele handlowi obu firm. Dotychczas rywalizowali oni z sobą, bo obie spółki walczyły o rynek. Teraz może się okazać, że dla części z nich pracy nie będzie.

Źródło. wnp.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

13 + 12 =