Fuzja Tarnowa i Puław napotka opór mniejszych producentów?

sie 10, 2012 | Z kraju

Sprawa konsolidacji tych dwóch podmiotów narusza naszym zdaniem nie tylko przepisy ustawy o ochronie konkurencji, ale tak naprawdę finalnie może być wymierzona w każdego konsumenta ? czytamy w stanowisku niezależnego producenta nawozów, spółki Luvena z Lubonia.

Przypomnijmy, że MSP chciałoby aby doszło do dalszej konsolidacji w branży chemicznej. Grupa Tarnów miałaby wchłonąć Zakłady Azotowe Puławy. Powstanie dominujący w Polsce podmiot nawozowy nic wiec dziwnego, że budzi to obawy konkurencji.

– Na polskim rynku nawozowym działają inne firmy, lecz ich jednostkowy udział w rynku stanowi zaledwie kilka procent. Część z nich to producenci tylko nawozów fosforowych i wieloskładnikowych (NPK), a nie azotowych. Nawozy azotowe i nawozy fosforowe nie stanowią produktów zastępowalnych Oba produkty stosuje się w uprawie roślin w odpowiedniej kolejności i okresach uprawy, nie można jednego typu nawozów zastąpić drugim. Przedsiębiorcy – producenci tych nawozów – za pomocą rozbudowanej sieci dostawców dystrybuują swoje produkty w całej Polsce, a także poza jej granicami. Uzasadniona jest obawa, że planowana koncentracja zagrażać będzie konkurencji na rynku krajowym – argumentuje Luvena.

W analizie czytamy: “w dotychczasowej dyskusji argumentowano, że ryzyko nadużycia pozycji rynkowej przez nowego monopolistę jest nieduże, bo w razie nieuzasadnionego podniesienia cen, na rynku pojawią się nawozy z importu. Jako przykład podaje się sytuację sprzed trzech lat, gdy w apogeum kryzysu na rynku nawozowym, zagraniczni producenci wprowadzili na nasz rynek niewielką ilość swoich produktów. Warto jednak pamiętać, że nawozy jako towar masowy generują bardzo wysokie koszty transportu. W tym kontekście działania zagranicznych producentów jawią się jako próba rozpaczliwego zmniejszenia ponoszonych strat”.

Nic wiec dziwnego, że zdaniem mniejszego producenta: “połączenie dwóch, już i tak proporcjonalnie dużych podmiotów sprawia, że jesteśmy świadkami narodzin monopolisty rynku nawozowego. Konsekwencje monopolizacji są oczywiste; od pewnego czasu z rynku dochodzą głosy, że hurtownicy nawozowi są nakłaniani przez znaczące na rynku przedsiębiorstwa do transakcji wiązanych tj. zakup przez nich nawozów azotowych jest uzależniony od zakupu nawozów fosforowych w ramach danej grupy kapitałowej”.

Grupa Azoty Tarnów już w chwili obecnej posiada pozycję dominującą na rynkach nawozów azotowych oraz nawozów fosforowych. Połączenie z jednym z silniejszych konkurentów w branży – ZA Puławy – w sposób oczywisty doprowadzi do powstania faktycznego monopolu, a w konsekwencji istotnego ograniczenia konkurencji na rynku.

Źródło. wnp.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 10 =