Fuzja Puław i Tarnowa: co powie UOKiK?

sie 12, 2012 | Aktualnosci

Połączenie w jeden organizm Grupy Tarnów i Zakładów Azotowych Puławy poprzedzi badanie jaki wpływ na rynek chemiczny będzie miała fuzja obu firm. Obie spółki przygotowują się już do przedstawienia swoich racji przed UOKiK.

godnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział firmy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Puławy i Grupa Tarnów przekraczają obie te granice.

Jednak nie wielkość obrotów, lecz skala udziałów w rynku martwi konkurentów obu firm. W tej sprawie UOKiK otrzymał już pierwsze pisma, zwracające uwagę na to, że powstaje podmiot dominujący na rzadko spotykaną skalę.

Jak informują mniejsi producenci, po konsolidacji Grupy ZA Tarnów z ZA Puławy sprzedaż fosforu w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu wyniesie ok. 83 proc. a sprzedaż azotu w przeliczeniu na czysty składnik ok. 82 proc.

Przy takich wskaźnikach urzędnicy mogą się na konsolidację nie zgodzić. Jednak jak dowiadujemy się nieoficjalnie podczas postępowania w UOKiK obie spółki chcą wykazać, że owszem mają bardzo duży udział w produkcji nawozów, lecz zdecydowanie mniejszy w handlu i sprzedaży. Jeśli UOKiK przyjąłby wyjaśnienia Puław i Tarnowa UOKiK wówczas mógłby się zgodzić na fuzję.

Czy tak się stanie? Nie wiadomo. Urzędu antymonopolowego nie interesuje bowiem skala udziałów w produkcji. To firmy decydują ile i jakie nawozy chcą produkować. Jednak urzędnicy dogłębnie przyglądną się udziałowi w handlu i jego strukturze. Jeśli tu okaże się, że konkurencja na rynku może być zachwiana, wówczas zgoda na fuzję może być warunkowa, lub może jej nie być w ogóle. W przypadku zgody warunkowej do fuzji może dojść tylko w przypadku, gdy Puławy i Tarnów pozbędą się części aktywów. Jakich tego na razie nie wiadomo.

Warto dodać, że połączenie ma także wymiar polityczny. Czy to oznacza naciski na szefa UOKiK. W przeszłości prezes Urzędu Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel pokazała, że trzyma się litery prawa. Wszyscy pamiętają niedawną decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakazującą Polskiej Grupie Energetycznej przejęcia koncernu Energa.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 12 =