FPS – 19.01.2022-relacja

sty 20, 2022 | Aktualnosci

19 stycznia odbyło się spotkanie Forum Partnerów Społecznych. Atmosfera była w ogromnej części merytoryczna, poza wypowiedzią niejakiego Artura  Salasy –  który został zgaszony jak pet w pisuarze i do końca spotkania wykorzystywał swoją szansę do trzymania buzi zamkniętej.

Spotkanie dotyczyło kilku spraw które wynikały z agendy, oraz z wniesionych spontanicznie.

Pierwszym tematem był temat L2. Po analizie wykorzystania urlopów zaprezentowanej przez Panią Dyrektor Annę Szabat- Chruściel (jak zwykle profesjonalnie), Pan Prezes Hryniewicz stwierdził że przedłużenie pilotażu L2 ma sens i jest racjonalne. Będzie rekomendował podjęcie takiej decyzji Zarządowi (realizując tym samym postulat strony społecznej). Kolega Kamiński zaproponował aby wprowadzenie działało od początku roku. Jeśli będzie to możliwe pod względem prawnym to stanie się to faktem.

Kolejnym punktem było omówienie tematu nadgodzin – które gwałtownie spadały (mimo pandemii) po zabraniu niektórym osobom pełnomocnictw. W tym obszarze dyskusji bardzo nas ucieszyło jednoznaczne odcięcie się prezesa Skwarka od nieodpowiedzialnych działań niektórych działaczy związkowych nawołujących do absencji w wyniku chodzenia na fikcyjne zwolnienia lekarskie.

Zarząd jasno zadeklarował, że w przypadku gdy absencja będzie zagrażała ciągłości produkcji jedynym sposobem na jej utrzymanie (produkcji) jest zmiana systemu pracy.

Jednoznacznie zostało wyartykułowane że nie jest to cel Zarządu a jedynie konsekwencja pandemii, oraz nieodpowiedzialnej działalności  jednej z organizacji związkowej która deklaruje że chce utrzymać system pięciobrygadowej organizacji pracy a robi wszystko żeby zmniejszyć obsady. Czyli stare powiedzenie: Im gorzej tym lepiej. Tylko dla kogo to będzie lepiej a dla kogo gorzej?

Wszystkie związki zawodowe jednoznacznie wyraziły dezaprobatę do powyższego pomysłu.

Kolejnym punktem była sytuacja Wydziału Kaprolaktamu – który od kilku lat generuje stratę.

Padło pytanie od kiedy Zarząd o tym wie i jakie kroki zostały podjęte żeby ten stan zmienić?

Oburzająca jest beztroska niektórych Członków Zarządu za los nie tylko przedsiębiorstwa, ale też ludzi pracujących na tym wydziale. Wiedzieć o tym od sześciu lat i zamiatać temat pod dywan? – to trzeba być mocno zdeterminowanym. Oczekujemy od Zarządu przedstawienia natychmiastowego planu naprawczego zawierającego konkretne działania gwarantujące podniesienie rentowności tego obszaru.

Był też  poruszany temat bonów żywnościowych zostaną podniesione do 10 PLN – co jest największą kwotą w Grupie. Mają być też podjęte konkretne działania aby za te 10 PLN można było nabyć urozmaicony posiłek o odpowiedniej kaloryczności (co akurat jest obowiązkiem).

Oczywiście mówiliśmy też o podwyżkach w najbliższym czasie siadamy do rozmów w temu temacie.

Prezes Hryniewicz po raz kolejny wyraził ubolewanie z powodu ich niewprowadzenia od początku roku, bo jak stwierdził:  dziś rozmawialibyśmy o kolejnej podwyżce a nie o podwyżce.

Na tym spotkanie zakończono

O jeszcze jednym temacie: złodziejstwa zawiązków zawodowych poświęcimy inny artykuł albo  Q&A.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 15 =