Eksperci podyskutują z ministrem o czasie pracy

paź 10, 2012 | Ze Związku

Propozycje zmian przepisów o czasie pracy będą głównym tematem rozpoczynającego się dzisiaj Forum Prawników Związkowych. Po raz pierwszy w spotkaniu ekspertów prawa pracy NSZZ ?Solidarność? weźmie udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko.

Forum prawników to cykliczne spotkanie ekspertów prawa pracy NSZZ ?Solidarność? organizowane przez Biuro Eksperckie Komisji Krajowej, których celem jest m.in. omówienie zagadnień rozpatrywanych w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

Obecnie takim tematem są zmiany w rozdziale szóstym kodeksu pracy dotyczącym czasu pracy. Propozycje nowych regulacji przedstawi Radosław Mleczko wiceminister pracy i polityki społecznej. ? Będzie okazja do oceny tych propozycji oraz dyskusji w gronie związkowych ekspertów ? mówi Katarzyna Zimmer-Drabczyk, kierownik Biura Eksperckiego Komisji Krajowej.

Eksperci podejmą również próbę opracowania nowych zasad mianowania mediatorów rejestrowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. ? Obecne rozwiązania wyczerpały się. Procedura wyboru kandydatow na mediatorów musi ulec zmianie , będziemy się zastanawiać czy potrzebna jest zmiana przepisow ustawy czy przygotowanie nowego rozporządzenia ? dodaje Zimmer-Drabczyk.

Poruszanym na Forum zagadnienieniami będą również zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy, w sprawie poszerzenia prawa zrzeszania się w związkach zawodowych oraz Skarga Związku do Komisji Europejskiej w sprawie przepisu kodeksu pracy dotyczącego umów na czas określony.. MOP wydała zalecenia na skutek skargi NSZZ ?Solidarność?. Niestety do tej pory rząd zwleka z podjęciem odpowiednich kroków.

Solidarność

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

5 + 11 =