Efektowna prezentacja Wisły przed sezonem

mar 3, 2017 | Aktualnosci

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem opublikowanym w Dzienniku Wschodnim a dotycącym prezentacji I-ligowej Wisły Puławy gdzie obecny był członek Rady Nadzorczej Jacek Wójtowicz.

http://www.dziennikwschodni.pl/sport/pilka-nozna/i-liga-pilka-nozna/wisla-pulawy-przed-druga-runda-efektowna-prezentacja-pierwszoligowca,n,1000195231.html

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 15 =