Dziś w Miasteczku kolejne rozmowy

wrz 13, 2013 | Aktualnosci

Dzień trzeci protestów w Warszawie będzie dniem otwartym z debatami i wolną trybuną (Hyde Park) dla organizacji biorących udział w manifestacji.

DEBATY

godz. 11.00

Debata społeczna

Moderator: Anna Grabowska

Tematy:

I. Dialog społeczny :

a) wstęp do dyskusji (ustrojowa rola dialogu ? prowadzący);

b) stan obecny; (pytania do Szefów Związków)

c) diagnoza ? przyczyny ustrojowe, systemowe, postawy ludzkie; (eksperci)

d) metody i kierunki rozwiązań, (eksperci ? komentarz Szefów)

Uczestnicy: Przewodniczący NSZZ ?Solidarność? Piotr Duda, Przewodniczący OPZZ Jan Guz, Przewodniczący FZZ Andrzej Chwałka, Prof. Ryszard Bugaj ? ekspert, Prof. Juliusz Gardawski ? ekspert, Prof. Paweł Ruszkowski? ekspert.

około godz. 12.30

Moderator: Janusz Gołąb

II. Uprawnienia związków zawodowych ? stan ustawowy, i faktyczny:

a) wstęp do dyskusji (nawiązanie do działań antyzwiązkowych – prowadzący);

b) finansowanie zw. zawodowych w Europie, jakie uprawnienia i obowiązki, rola w demokratycznym państwie ? stosunki przemysłowe, prawa układowe (uczestnicy panelu ? przedstawiciele związków zawodowych);

c) ocena ekspertów (eksperci)

d) projektowane zmiany ? straszak czy rzeczywiste zagrożenie,

Uczestnicy: Przedstawiciel NSZZ ?Solidarność? H. Nakonieczny, Przedstawiciel OPZZ Andrzej Radzikowski, Przedstawiciel FZZ Waldemar Lutkowski, Prof. Ryszard Bugaj ? ekspert, Prof. Juliusz Gardawski ? ekspert, Prof. Paweł Ruszkowski ? ekspert.

godz. 14.30

Debata obywatelska

III. Prawa obywateli ? prawo do referendum ogólnonarodowego:

a) wstęp do dyskusji (ustrojowa rola referendum obywatelskiego ? prowadzący);

b) doświadczenia Polskie i Szwajcarskie; (pytania do panelistów)

c) diagnoza ? przyczyny ustrojowe, systemowe, postawy ludzkie; (eksperci)

d) metody i kierunki rozwiązań, (eksperci ? komentarz panelistów)

Uczestnicy: Przewodniczący NSZZ ?Solidarność? Piotr Duda, Adam Rogalewski OPZZ, Przemysław Dzido FZZ, Rafał Górski – kampania “Obywatele Decydują”, Piotr Ciompa – ekspert Instytutu Spraw Obywatelskich.

Ok. godz. 16.30 scena i mikrofon zostaną udostępnione organizacjom społecznym, inicjatywom obywatelskim, a także wszystkim organizacjom wspierającym nasz protest.

Uwaga! Poza debatami na terenie miasteczka namiotowego zaplanowany jest specjalny happening-niespodzianka dla premiera. O jego charakterze oraz dokładnym miejscu i godzinie rozpoczęcia będziemy informować w ciągu dnia.

Zapraszamy! Bądź z nami!

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 12 =