Dzień wolny za sobotę Trzech Króli

sty 4, 2018 | Aktualnosci

Święto Trzech Króli wypada w tym roku w sobotę. W zamian za ten dzień pracownicy zatrudnieni w jednozmianowym i dwuzmianowym systemie pracy, dla których rozkłady czasu pracy nie są ustalane w sposób indywidualny, będą mieli wolny piątek 2 lutego. Dzień ten, zgodnie z zasadą, mieści się w okresie rozliczeniowym trwającym od 1 stycznia do 28 lutego

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 4 =