Dzień Skupienia na Jasnej Górze

mar 22, 2016 | Aktualnosci

Tradycyjnie jak co roku Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność był organizatorem Dnia Skupienia.  Tym razem odbył się on 19 marca, a uczestniczyło w nim ponad 150 osób, w tym 18 członków naszej Organizacji.

Już o 10:00 w Kaplicy Różańcowej powitał nas ojciec Kamil Szostak, który przedstawił program naszych rekolekcji. O 11:00 udaliśmy się do Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej gdzie uczestniczyliśmy we mszy świętej. Po zakończonej Najświętszej Ofierze ojciec Kamil rozpoczął rekolekcje, po których wszyscy udaliśmy się na Drogę Krzyżową na Wałach.

Wszystkim, którzy uczestniczyli w Dniu Skupienia dziękujemy i liczymy na Waszą obecność w jeszcze większej liczbie za rok.

 

???µ·????¶····

???µ·????¶····

ljdqoqqpqurops

ljdqoqqpqurops

Dzień Skupienia (2)

Dzień Skupienia (3)

Fot. Mirosław Miara

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 13 =