Dzień Dziecka w Magicznych Ogrodach

maj 25, 2022 | inne

W związku ze zbliżającym się Dniem Dziecka Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność posiada bilety do Magicznych Ogrodów dla dzieci do 16 roku życia w cenie 10 zł.  Bilety przysługują wyłącznie dzieciom naszych członków.

Bilety można odbierać osobiście w Biurze Komisji (nie prowadzona jest rezerwacja telefoniczna) Przy odbiorze biletów niezbędne jest udokumentowanie tożsamości dziecka (posiadanie aktu urodzenia dziecka w formie papierowej lub elektronicznej lub jeśli dziecko posiada dokument tożsamości – legitymacja, itp. )

Ilość biletów jest ograniczona

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

12 + 14 =