Dzień Chemika będzie godny.

maj 19, 2020 | Aktualnosci

Nagroda na Dzień Chemika będzie wypłacona w wysokości 2500 PLN ( niestety brutto 😉 ) do 29 maja.

Zgodnie z tym co wywalczyła NSZZ Solidarność.

Podziękowania należą się tym członkom Zarządu którzy wsparli ten pomysł i datę.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

9 + 5 =