Dywidenda do Tarnowa

maj 19, 2022 | Aktualnosci

Zarząd Grypy Azoty Puławy , którego członkiem jest pan Andrzej Skwarek (członek ZZPRC), zdecydował o przekazaniu dywidendy do Tarnowa (tu dowód KLIKNIJ).

Takiemu podziałowi sprzeciwili się Członkowie Rady Nadzorczej z wyboru Załogi: Piotr Śliwa i Agnieszka Kowalik – można zachować się przyzwoicie !

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 3 =