Dyrekcja Naczelna 92% pracowników za strajkiem

lip 5, 2018 | Publicystyka/felietony

Komisja Referendalna w dniu 5 lipca 2018r. przeliczyła głosy oddane w referendum strajkowym dnia 4 lipca br.
W okręgu Dyrekcja Naczelna przy dużej frekwencji, pomimo sezonu urlopowego 91,7% pracowników opowiedziało się za strajkiem.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 7 =