Dwie pikiety

gru 19, 2021 | Aktualnosci

Na wezwanie (na samym dole)  pana Wonga nikt nie przyszedł, oprócz dwóch jego kolegów i koleżanki Atalskiej, nie było nawet członka Zarządu GA ZAP z ramienia ZZRC. Posiedzieli i ponoć uradzili, że muszą być konsekwentni i skoro nie chcieli jałmużny 2500 zł, to nie będą też brali jakiegoś tam żałosnego 1000 zł.  Pieniądze które przyjdą im na konto mają przeznaczyć dla najbardziej potrzebujących Pracowników GA ZAP. Akcja ta (wyrzeczenia się “ochłapów”) ma obejmować nie tylko członków Zarządu ZZPRC, w tym poszerzonego, ale też wszystkich funkcyjnych związku. Oczywiście nie bierzemy odpowiedzialności za tę informację, bo może być kłamliwa tak jak 99% (w naszej ocenie) umieszczanych na stronie internetowej ZZPRC.

Po spotkaniu  odbyły się dwie pikiety, jedna rotacyjna przed budynkiem dyrekcji naczelnej: najpierw pikietował Piotr Kruk, a później pan Wonga – który uciekł na widok aparatu fotograficznego. Później obyła się dużo bardziej liczna i gwałtowna  pikieta rowerów pod biurem ZZPRC. Świadkowie twierdzą, że były to prawdziwe zamieszki, pan Wonga zabarykadował się w biurze i wezwał S.W.A.T.

Teraz o faktach:

Widzieliśmy już film z monitoringu z rzekomą “pikietą” pod biurem pana Wonga – oczywiście po uzyskaniu odpowiednich zgód udostępnimy go z dziką przyjemnością. Już teraz wahamy się jaki nadać tytuł: “Pogoń za rozumem”, a może  ” Szkoda, że wszyscy mają mnie w d…”

No i jeszcze to:  

  • jak długo jeden człowiek mający problemy z oceną faktów i diagnozą otaczającej go rzeczywistości będzie terroryzował ludzi?

  • osoby które złożyły rezygnację z członkostwa w ZZPRC (my wiemy o 58 !), a w następnym miesiącu będą miały potrącana składkę proszone są o kontakt z Pionem Personalnym.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

5 + 4 =