Dwie godziny dla rodziny

maj 15, 2014 | Aktualnosci

Fundacja Humanites – Sztuka Wychowania apeluje do pracodawców o przyłączanie się do akcji “Dwie godziny dla rodziny” i skrócenie czasu pracy o dwie godziny w dzisiejszym Międzynarodowym Dniu Rodziny. Pracownicy i pracodawcy mają wykorzystać ten czas na rozmowy ze swoimi bliskimi. Honorowy patronat nad akcją objęła Anna Komorowska.

Akcja jest częścią obchodów Dnia Rodziny. Ma zachęcać pracowników do spędzania czasu z bliskimi oraz pogłębiania więzi międzypokoleniowych. Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest wspieranie budowy tożsamości młodego pokolenia i relacji rodzinnych poprzez ciekawość siebie i dobrą rozmowę.

Udział w akcji zapowiedziało wiele szkół, instytucji społecznych i publicznych, a także m.in. Citi Handlowy, ENEL-MED, GFK Polonia, JVC, K2, Orange, Pentacomp, PWC, Tchibo, Wirtualna Polska, Ernst & Young.

– W tym roku zapraszamy do rozmów o marzeniach, zarówno tych spełnionych, jak i niespełnionych, często bardzo skrytych. Akcja ma na celu poznanie korzeni własnej rodziny i przez to swojej tożsamości. Relacje i więzi buduje się bowiem poprzez bycie ze sobą – apeluje Zofia Dzik, prezes Fundacji Humanites.

Z badań CBOS wynika, że dla Polaków rodzina od lata pozstaje najważniejszą wartością w życiu. Tak deklaruje prawie 80 proc. respondentów. Dla ok. 85 proc. posiadanie rodziny jest niezbędne do bycia szczęśliwym.

– W swojej blisko 20 – letniej pracy związkowej poznałem wiele koleżanek i kolegów związkowców, którzy robiąc rzeczy ważne, nie zauważyli, kiedy dzieci im urosły, kiedy wyleciały z gniazda. Praca absorbowała ich tak dalece, że stawała się ważniejsza od bliskich osób – komentuje Marek Lewandowski, rzecznik prasowy KK – Po to jest ten dzień. Żeby przypominać nam, jak ważna jest równowaga między życiem zawodowym i rodzinnym.

Dzień Rodziny został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 września 1993 r. w rezolucji nr 47/237. Celem obchodów jest pogłębienie świadomości społeczeństwa na temat problemów rodziny.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 11 =