Nawozy zrobiły dobry rok Zakładom Azotowym "Puławy"

wrz 5, 2013 | Z zakładu

Drugi w historii zysk netto i najwyższe w historii przychody ze sprzedaży uzyskały Zakłady Azotowe ?Puławy” w roku obrotowym liczonym od lipca 2012 do końca czerwca tego roku ? poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Zysk netto w tym okresie wyniósł ponad 392 mln zł, a przychody ze sprzedaży 3 684,5 mln zł. Największy udział w wypracowaniu tak dobrych wyników spółki miał segment Agro, który odpowiada przede wszystkim za sprzedaż nawozów. Przychody ze sprzedaży tego segmentu wzrosły w porównaniu do poprzedniego roku obrotowego i wyniosły 63,5 proc. przychodów całej spółki. Nawozy z ?Puław” trafiały głównie na rynek krajowy (68,7%). Eksport był przeznaczany na rynek europejski oraz do krajów Ameryki Południowej i Północnej.

Trochę gorzej niż rok wcześniej wiodło się segmentowi Chemia, którego przychody spadły o 52 mln zł. W przypadku produktów chemicznych ich większa część (68,8 proc.) trafiała na eksport ? a połowa z tego na rynek azjatycki.

W całym roku obrotowym wzrosła produkcja nawozów, amoniaku, melaminy i AdBlue. Zmniejszyła się za to produkcja kaprolaktamu i nadtlenku wodoru.

? Z punktu widzenia minionego roku, na pewno ważne było kontynuowanie przez nas, odważnego programu inwestycyjnego, zapoczątkowanego w 2008 r. ? podkreśla prezes Marian Rybak. ? Oddaliśmy do użytku kilka znaczących inwestycji istotnych z punktu widzenia oferty produktowej, innowacyjności, ochrony środowiska i operatywności logistycznej.

Chodzi m.in. o instalację do produkcji płynnych nawozów z dodatkiem siarki, instalację odsiarczania spalin, dostosowującą emisje tlenków siarki do norm unijnych, nowe centrum magazynowo-spedycyjne dla nawozów granulowanych. W trakcie realizacji są następne inwestycje, z których najważniejsze to budowa instalacji do produkcji nowych nawozów granulowanych z dodatkiem siarki oraz nowy stokaż amoniaku.

Źródło: informacja prasowa

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 5 =