Dosyć pogardy – Ostatnia szansa

gru 6, 2021 | Aktualnosci

Ile trzeba mieć w sobie pogardy dla ludzi, żeby przed Świętami Bożego Narodzenia wysyłać ich po pożyczki do lichwiarzy?

Jak mocno trzeba nim pogardzać, żeby tak pluć im w twarz?

Panie Wręga nie każdy zarabia kilka tysięcy na miesiąc, nie każdy ma „poustawianych” najbliższych zarabiających kilkanaście tysięcy. Są ludzie dla których 2500 złotych to poważna kwota i to nie jest żadna jałmużna to są uczciwie wypracowane pieniądze.

My szanujemy Załogę naszego przedsiębiorstwa dlatego wstępujemy z dwoma pismami pierwsze do Zarządu, a drugie to apel do sumień i rozsądku członków ZZPRC.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 1 =