Dość kłamstw i manipulacji !

lis 15, 2021 | Aktualnosci

W byciu niezależnym intelektualnie, w przeciwieństwie do byciem intelektualnie eksterytorialnym, nie ma nic złego. Jednak jak bardzo trzeba być oderwanym od faktów, lub jak bardzo trzeba mieć złe intencje, żeby nie rozumieć że:  żadnych dodatkowych pieniędzy w tym roku nie będzie, nie będzie podwyżki od przyszłego roku, nie będzie L2 i nie będzie dodatków dla mistrzów i kierowników.

Dla jasności dodatki powyższe, zgodnie z porozumieniem, miały być wypłacane nie czyimkolwiek kosztem, ale dzięki likwidacji funduszu nagród dyrektorów, z którego bardzo wąska grupa prominentów (ponoć sporo tam członków ZZPRC) na eksponowanych stanowiskach czyniła sobie dodatkowe źródło dochodu ( po kilkadziesiąt tysięcy).

Z takiego stanu rzeczy cieszy się tylko Zarząd Tarnowa (bo zwiększy sobie dywidendę), oraz Zarząd Puław bo być może dostanie premię za wyniki, a skoro tak to czemu miałby wprowadzić od stycznia stażowe.

Dla przypomnienia to NSZZ (między innymi) w piśmie z 29.10.2021 roku, opublikowanym sensacyjnie na stronie ZZPRC pod tytułem: „Tajne Pismo Żółtych” – WOŁAMI (skan poniżej) napisała: chcemy naliczenia zmianowego zgodnie z ZUZP. Później (5-go listopada) ZZPRC podpisuje podwyżkę zmianowego o 50 PLN– a na końcu się z tym nie zgadza.

Jest (było) jedno !!!  porozumienie:  regulujące wypłatę za 2021, podwyżkę na 2022, dodatki i L2 i było ono do podpisania do 10 listopada 2021 roku (termin ten dawał szansę rejestracji porozumienia w PIP). Dziś Pan Wręga, nie ma nic do podpisania, a już na pewno nie jakiejś części tego porozumienia – dosyć kłamstw ! i manipulacji !.

Już jest najnowszy Q&A cała prawda o negocjacjach kliknij 

Panowie z ZZPRC to na pewno ma swoją nazwę, a skoro tak to i lekarstwo pewno jest.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 5 =